Quiz 2022

De voorbereidingen voor de Quiz 2022 zijn al aangevangen. 

Op vrijdag 14 oktober 2021 zal de jaarlijkse Kenniskwis weer aanvangen.